Reunit el claustre de professors d’E.Infantil, Primària i Secundària Obligatòria, es fixen per a aquest curs 2020-21 els següents objectius generals:

1. Elaborar el pla d'obertura:

1.1. Revisió dels espais de l’escola i disseny dels recorreguts.

1.2. Redefinició dels grups estables.

1.3. Obtenció i distribució del material d’higiene corresponent.

1.4. Explicació del Pla al PAS i claustre.

2. Consolidar l’escola en una línia educativa continuada:

2.1. Renovació dels PAT

2.2. Continuació d’actuacions interetapes.

2.3. Agermanament entre iguals.

3. Assegurar les condicions d'equitat i atenció a la diversitat:

3.1. Millorar els resultats acadèmics dels alumnes amb nee.

3.2. Creació de la comissió social.

3.3. Moderació de conflictes.

4. Consolidar la millora de la comunicació entre les famílies i l’escola:

4.1. Elaboració de la carta de compromís educatiu i aprovació Consell Escolar.

4.2. Revisió de la carta de compromís al llarg del curs.

4.3. Es consolida el protocol de comunicació entre les famílies i l’escola.

5. Revisar els objectius de l’educació en valors i la religió:

5.1. Revisió dels models competencials de les matèries optatives de Religió i Valors.

5.2. Vinculació dels APS i el Servei Comunitari amb els valors propis del voluntariat i fer-ho extensiu a l’educació primària.

5.3. Cohesió amb tots els actors que conformen l’espai parroquial Sant Medir.

6. Elaborar programacions i avaluacions coherents i graduals:

6.1. Reflexió conjunta sobre model avaluatiu i importància de la programació.

6.2. Elaboració d’alguns àmbits d’una programació anual.

6.3. Reflexió final de bones pràctiques.

 

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn